Moodle

Systém Moodle zajišťuje elektronickou podporu výuky. Předměty zde mají svůj prostor (tzv. e-learningový kurz), ve kterém naleznete studijní materiály ke stažení, pokyny vyučujících, diskuze o problematice předmětů, budete zde moci odevzdávat řešení zadávaných úloh, vypracovávat testy apod.


Vstoupit do systému můžete přes odkaz v horní záložkové liště webu fakulty nebo přímým odkazem: dl2.cuni.cz. Přihlašovací údaje do systému jsou stejné jako do ostatních systémů. Přihlásit se můžete pomocí loginu nebo osobního čísla a hesla CAS (viz kapitola Informační systémy > Heslo). Do Moodlu se přihlásíte pomocí odkazu „Přihlásit se“, který naleznete v pravém horním rohu titulní stránky systému. Klíč k zápisu do e-learningových kurzů jednotlivých předmětů vám poskytnou příslušní vyučující na začátku semestru.

Přímou adresu kurzů naleznete v SIS nebo vám ji sdělí vyučující. Kurzy lze vyhledávat i přímo v Moodlu pomocí vyhledávače (zadejte kód předmětu nebo část jeho názvu) či listováním kategoriemi (viz titulní stránku systému Moodle).


Moodle: dl2.cuni.cz

V případě technických obtíží se obracejte na: moodle-help@ruk.cuni.cz.

Jak se přihlásit, naleznete také podrobně popsáno v "Návod pro studenty pro přihlášení do Moodle UK"