Studijní informační systém (SIS)

Studijní informační systém (SIS) a práce s ním se pro vás brzy stane denním chlebem. SIS obsahuje několik důležitých modulů, s nimiž byste se měli řádně seznámit: Po přihlášení do SIS si můžete prohlížet informace o předmětech, zapisovat si je (a škrtat), přihlašovat se k rozvrhu a k zápočtům/zkouškám, kontrolovat výsledky vašich termínů zkoušek, prohlížet témata závěrečných prací a přihlašovat se k nim. V SIS jsou také uloženy vaše své osobní údaje, které fakulta využije pro komunikaci s vámi. Dle zákona jste povinni sdělit vysoké škole svou aktuální adresu pro doručování pošty, proto pečlivě dbejte, aby byly vaše údaje v SIS úplné a aktuální; nesprávná adresa znamená kromě rizika nedoručení důležité pošty porušení zákona. Pro změnu některých položek, např. trvalé adresy nebo příjmení, je třeba podat písemně oznámení na studijním oddělení.


K SIS se lze přihlásit na adrese is.cuni.cz/studium pomocí přihlašovacích údajů centrální autentizační služby (CAS, viz kapitola Informační systémy). Hlásí-li vám SIS (obvykle v době těsně po zápisu) „zadali jste správné přihlašovací údaje, ale nemáte roli pro práci“, je to způsobeno tím, že vás studijní oddělení zatím nezavedlo jako studenta do SIS. V případě velkého počtu současně zapisovaných studentů to může trvat několik hodin. Zavedení si lze ověřit v aplikaci Hledání osob v SIS. Hledání osob, informace o předmětech apod. můžete v SIS procházet i jako nepřihlášení uživatelé. Po přihlášení do SIS se vám zpřístupní i ostatní aplikace, které v roli studenta budete potřebovat. Přes ikonu „?“ je k dispozici kontextová nápověda.


Důležité: V aplikaci Osobní údaje nezapomeňte přes záložku Informace – Změna údajů doplnit svoji e-mailovou adresu. Pro fakultní záležitosti používejte svůj přidělený fakultní e-mail (ga.natur.cuni.cz). Aby vám na tuto adresu byly doručovány zprávy ze SIS (např. zprávy od vyučujícího, upozornění na nový termín zkoušky apod.), zaškrtněte zasílání upozornění na kartě Možnosti uživatele. Taktéž nezapomeňte do SIS vyplnit doručovací adresu, pokud je jiná než trvalá, a přepnout možnost „kam doručovat“ na „další“. Máte-li datovou schránku fyzické osoby, vyplňte ji.


Aby vás mohli v SIS vyhledat vaši spolužáci, musíte zaškrtnout možnost „povolit vyhledání studia“ na kartě Možnosti uživatele v aplikaci Osobní údaje. Na kartě Povolení zveřejnit můžete vybrat, které údaje o vás budou moci ostatní studenti vidět. Být dohledatelný v SIS může být užitečné, např. pokud budete chtít kontaktovat spolužáky zapsané na stejnou paralelku cvičení.


Studijní informační systém: is.cuni.cz/studium

Změna osobních údajů v SIS: natur.cuni.cz/fakulta/studium/bc-nmgr/navody/postup-uvadeni-zmen-osobnich-udaju-v-sis