Životní prostředí

Ústav pro životní prostředí sídlí v ulici Benátská 2, v malebném areálu botanické zahrady PřF UK. Jako takový vznikl ústav oficiálně v roce 1990, jeho historie na UK v Praze však sahá až do roku 1977. Studentům a vyučujícím je zde umožněna výuka a výzkum v mnoha oblastech ochrany životního prostředí, zejména ovzduší, vody, půdy, ochrany přírody, odpadů a aplikaci GIS (geografických informačních systémů). Ústav je celofakultním pracovištěm, které přímo nespadá pod žádnou sekci na fakultě. V současné době administrativně patří pod proděkana sekce Geologie (prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D.).


Ředitelem Ústavu pro životní prostředí je prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D., DSc.


Ústav pro životní prostředí v současné době zajišťuje výuku bakalářského programu:


Pod správu Ústavu pro životní prostředí patří též Knihovna ÚŽP a projekt Albertovské včely.


Studium programu Ochrana životního prostředí se vyznačuje tím, že student během studia zvládne nejen předměty vyučované na ÚŽP, ale také i na ostatních sekcích. Ve výsledku tak student získává širší znalosti z mnoha dalších oborů, díky čemuž poté student zvládá lehce pochopit propojenost a vliv všech částí životního prostředí. Tento aspekt je poté velmi důležitý při zabývání se ochranou životního prostředí.

 

Na sekci Životní prostředí nově působí studentský spolek Život na OŽP, který se stará o pravidelné akce jako je Pasování prváků a Vánoční večírek ÚŽP a další. Spolkovou aktivitu můžete také sledovat na IG profilu


Pro studenty jednotlivých ročníků jsou ustanoveni studijní poradci, které je možné kontaktovat v případě problémů. Rozhodně je také možné napsat o radu studentům z vyššího ročníkuve společné skupině studentů OŽP na FB či na IG účet spolku Život na OŽP nebo případně na Facebook ústavu. Všem studentům a zájemcům o téma životního prostředí doporučujeme semináře ÚŽP.