Chemie

Chemici na Přírodovědecké fakultě sídlí v budově Hlavova 8. Proděkanem za chemickou sekci je prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.


Chemická sekce je tvořena šesti katedrami:

Součástí chemické sekce je také knihovna chemie


Bakalářské studium na chemické sekci se dělí na následující programy:


Bakalářská zkouška se u všech programů skládá z minimálně dvou částí: obhajoba bakalářské práce a složení zkoušek určených dle studijního plánu (Karolinky). Seznam témat bakalářských prací je vždy počátkem akademického roku k nalezení v SIS v aplikaci Zápis bakalářských a diplomových prací. Student si téma bakalářské práce zpravidla vybírá ve 3. ročníku studia. Více o výběru závěrečné práce a školitele najdete v kapitole Školitel závěrečné práce.