Geologie

Geologická sekce je od počátku spjata s budovou geovědních ústavů v lokalitě Albertov 6. Sekčním proděkanem je prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D.


Geologická sekce je rozdělena na čtyři ústavy, v čele s vedoucími:


Pod sekci geologie patří též Chlupáčovo muzeum historie Země, Mineralogické muzeum, Geopark a Knihovna geologie.


Geologická sekce zajišťuje výuku několika bakalářských programů:


Doporučujeme si studijní materiály zajistit včas přímo v knihovně nebo i mimo knihovnu (knihkupectví Univerzity Karlovy), popřípadě lze využít knihovny jiných sekcí nebo fakult. Lze se také domluvit s vyučujícím na případném sdílení elektronických verzí přednášek.


Během studia se můžete také zapojit do různých celofakultních činností či aktivit studentských spolků. Na geologické sekci jsou aktivní zejména dva spolky: SGA Student Chapter Prague (The Society for Geology Applied to Mineral Deposits) nebo GAS (Geologický Art Spolek) nebo GAL (Geologická akademická liga). Hojně navštěvované jsou také odborné semináře - jejich program pro aktuální semestr můžete vždy nalézt na webu jednotlivých ústavů.