Příručka prváka

Výběr toho nejdůležitějšího pro přežití (nejen) prvního ročníku na vysoké škole

Vážené kolegyně, vážení kolegové, studentky a studenti prvního ročníku!

Vítejte na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Věříme, že budete se svým rozhodnutím a studiem na fakultě spokojeni. Sami jsme před několika lety stáli před stejnou výzvou jako vy. Vstupovali jsme do neznámého prostředí vysoké školy a často i do nového města. Po letech strávených na naší alma mater už ale víme, že Přírodovědecká fakulta nám do života nedala jen nudné hodiny strávené na přednáškách, ale především nová přátelství, zážitky a vzpomínky, o které obzvláště na naší fakultě není nikdy nouze. Fakulta v nás vypěstovala porozumění a vztah k přírodě, stejně jako nám dala ochutnat časy nesnází a stresu. Spolu s kolegy z fakulty jsme proto pro vás připravili tuto příručku, která by vám měla vše usnadnit a poskytnout vám základní informace pro úspěšný začátek vysokoškolského života v Praze.


Naleznete zde informace o vaší nové škole – od běžných studijních problematik po volnočasové aktivity. Berte tento materiál jako informativní – především ve věci studijní legislativy je třeba se řídit podrobnějšími předpisy a Karolinkou. V minulých letech pro vás skupina senátorů připravila zjednodušený výklad studijních předpisů, který vám umožní lepší orientaci v legislativě. Vše naleznete na internetových stránkách fakulty. Příručka prváka by vám měla nabídnout základní přehled a nasměrovat vás na místa, kde získáte více informace. Příručka se vám tak bude hodit během celého studia na fakultě.


Pokud budete mít jakékoliv dotazy nebo problémy, obraťte se na své studentské zástupce v Akademickém senátu fakulty nebo tutory. Nezapomínejte, že kromě povinností máte také svá práva. I vy můžete společně s námi utvářet Přírodovědeckou fakultu.Daniel Vašek

předseda Studentské komory Akademického senátu PřF UK 

Vážené studentky, vážení studenti,

gratulujeme vám k úspěšnému dokončení střední školy a přijetí ke studiu na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, která – jednu z nejstarších, nejprestižnějších, ale i nejnáročnějších škol u nás. Jsme potěšeni, že jste si z dnes velmi široké nabídky možností ke svému vysokoškolskému studiu vybrali právě “Přírodovědu na Karlovce”. Vítejte na akademické půdě, vítejte mezi námi!

Svým zájmem o přírodovědné obory, který jste projevili podáním přihlášky, společně s úspěšným přijetím do bakalářských studijních programů, se i vy stáváte pokračovateli a šiřiteli tradic přírodovědného bádání na Univerzitě Karlově. Doufáme, že během studia si osvojíte nejen mnoho nových poznatků a dovedností, které uplatníte v životě, ale spolu s pedagogy podlehnete i touze objevovat dosud nepoznané, nezřídka i nutkání být prospěšný přírodě a společnosti.

V průběhu studia navážete nová přátelství s vašimi kolegy studenty i s pedagogy, doma nebo i v zahraničí pokud již v průběhu bakalářského studia zamíříte na studijní pobyt na některou z desítek našich partnerských univerzit. Nechť jsou pro vás započatá studia zejména osobní výzvou. Doufáme, že vás studium bude naplňovat a inspirovat k tvůrčí práci, osobnímu rozvoji, a že vás bude i bavit.


Dostáváte do rukou příručku, kterou pro vás připravili starší kolegové – studenti a zástupci Akademického senátu Přírodovědecké fakulty. Vtělili do ní informace, jež vám usnadní orientaci v novém prostředí a pomohou vám proniknout do problematiky studia na vysoké škole. Příručka shrnuje vše, co její tvůrci ze svých zkušeností považují za podstatné. Vše ostatní už bude na vás. Respektujte, prosím, pokyny garantů vašich studijních programů a všech vyučujících, ale sledujte i předpisy související se studiem, informace a metodické pokyny studijního oddělení fakulty. V případě problémů s plněním studijních povinností vám doporučujeme nejen pídit se po možnostech, zda a jak lze problém řešit, ale i včas kontaktovat příslušné referentky studijního oddělení fakulty a studijní poradce z řad studentů (tzv. tutory), ale i garanty svých programů. Fakulta je připravena pomoci i těm, kteří se ocitli v tíživé životní situaci.


Neváhejte se zapojit do studentského života na fakultě. Vězte, že řadu informací i zkušeností, jež vám studium usnadní, získáte právě v sítích studentů, které přesahují jednotlivé ročníky i programy studia.


Přejeme vám, abyste vaši volbu studovat na Přírodovědecké fakultě považovali za životní výzvu, byli jste se studiem spokojeni a řádně jej dokončili. A až se tak stane, budeme rádi, pokud i nadále zachováte své alma matris přízeň.prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.

děkan fakulty


doc. RNDr. Milada Teplá, Ph.D.

proděkanka pro koncepci studia


doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.

proděkan pro studijní záležitosti

prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.
děkan fakulty

doc. RNDr. Milada Teplá, Ph.D

proděkanka pro koncepci studia

doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.

proděkan pro studijní záležitosti

Daniel Vašek
předseda Studentské komory Akademického senátu PřF UK 


Prohlédněte si naše webové stránky:
natur.cuni.cz/fakulta/senat

Napište nám:
skas@natur.cuni.cz


Tutoři: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/tutori