Autoři

Texty

doc. RNDr. Milada Teplá, Ph.D., doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D., Kamila Řehořová, RNDr. Dana Fialová, Ph.D., Ing. Ivana Fraňková, Mgr. David Hurný, Mgr. Jakub Straka, Michal Švojgr, Ph.D., Mgr. et Mgr. Lukáš Frantál, Radka Lukášová, Bc. Hugo Kocek, RNDr. Milan Richter, Ing. Jiří Janyška, Marek Míka, Tomáš Petrus, Mgr. David Kománek, Bc. Michal Rezek


Editor

Arnošt Polák 


Redakce

Anna Altová, Arina Adreyeva, Miroslav Bašta, Markéta Byronová, Lucie Kunstmüllerová, Arnošt Polák, Lucie Pražáková, Natan Sidej, Dominik Šmok, Tomáš Svoboda, Daniel Vašek, Jiří-Jakub Zévl, Andrej Žitnay (členové Studentské komory Akademického senátu PřF UK)


Fotografie

Archiv OVV PřF UK, Petr Jan Juračka


Mapy budov

Lucie Diblíková, Petr Jedelský, Antonín Bačo


Produkce

Oddělení vnějších vztahů PřF UK

SKAS


Všechna práva vyhrazena.

© 2023 Přírodovědecká fakulta UK