Autoři


Texty

doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D., doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D., Mgr. Tomáš Janík, Ing. Ivana Fraňková, RNDr. Jana Rubešová, Ph.D., Mgr. David Hurný, Ing. Kamila Červinková, Mgr. Helena Ferklová, Mgr. Jakub Straka, Ph.D, Ing. Dagmar Gondeková, Bc. Veronika Fialová, Mgr. et Mgr. Lukáš Frantál, RNDr. Milan Richter, Ing. Jiří Janyška, Marek Míka, Tomáš Petrus, Mgr. David Kománek, Bc. Michal Rezek


Editor

Kateřina Marcollová


Redakce

Anna Altová, Nikoleta Anderlová, Kristýna Bubeníková, Lucie Kunstmüllerová, Kateřina Marcollová, Jan Pačes, Radek Pileček, Natan Sidej, Tomáš Svoboda, Daniel Vašek (členové Studentské komory Akademického senátu PřF UK)


Fotografie

Archiv OVV PřF UK, Petr Jan Juračka


Mapy budov

Lucie Diblíková, Petr Jedelský, Antonín Bačo


Produkce

Oddělení vnějších vztahů PřF UK

SKAS


Všechna práva vyhrazena.

© 2021 Přírodovědecká fakulta UK