Geografie

Geografie na Přírodovědecké fakultě UK byla v posledních letech zařazena do první stovky světových geografických pracovišť podle žebříčku QS World University Ranking. Geografická sekce sídlí v budově Albertov 6. Sekčním proděkanem je doc. RNDr. Martin Ouředníček Ph.D.


Na sekci se nachází celkem čtyři katedry, v čele s vedoucími:

Sekce geografie zahrnuje též geografickou knihovnu a mapovou sbírku.


Na geografické sekci se vyučují tyto bakalářské programy:Studium geografie ale rozhodně není jenom o přednáškách a studijních povinnostech. Během studia se můžete zapojit do aktivit studijních spolků, různých celofakultních činností, anebo se zúčastnit některého z mnoha nabízených sportovních kurzů a geografických exkurzí. Konkrétně jsou na sekci aktivní následující studentské geografické spolky: EGEA Praha – (European Geography Association for Students and Young Geographers), Dobrovolníci geografie, Studentský demografický klub, Mladí demografové, Hokejový tým HC Přírodověda UK, Turistický klub PřF UK, či hydrologický spolek Hydrant. Dále na sekci funguje projekt Geografie nás baví, Geografická sekce je domovem Zeměpisné olympiády či České geografické společnosti.