Vedoucí a téma závěrečné práce

Součástí Vašeho studia bude i zpracování závěrečné práce – v bakalářském studiu tzv. bakalářské, v navazujícím magisterském studiu tzv. diplomové, v doktorském studiu tzv. disertační práce. Příprava a úspěšná obhajoba závěrečné práce je zpravidla jednou z podmínek pro ukončení vašeho studia a získání vysokoškolského diplomu. Je potřeba jí proto věnovat náležitou pozornost.


Zásadní otázky, které budete muset před zpracováním práce řešit, je výběr vedoucího práce a samotného tématu práce.


Vedoucí práce (někdy také tzv. školitel) je osoba, která na zpracování Vaší práce dohlíží a pomůže Vám svými radami k jejímu úspěšnému napsání. Můžete s ním konzultovat cíle a záměr práce, dílčí obsah i jednotlivé formulace textu. Může vám pomoci s výběrem vhodné metodiky i literatury k danému tématu. Odpovědnost za výslednou podobu práce nesete vy, bez souhlasu vedoucího práce však nedoporučujeme práci předložit k obhajobě. Pro vaší spolupráci je proto velmi důležité, abyste si se svým vedoucím rozuměli.


Vedoucí práce vám může být jakýkoliv interní (fakultní) i externí vědecký pracovník; často tedy i např. z Akademie věd, NUDZ, BIOCEV, SZÚ nebo jiných vědeckých institucí či vysokých škol. Práce však musí být formálně zapsaná na některé z kateder PřF, na které bude také obhajována. Zároveň je vhodné případného externího školitele předem projednat s garantem vašeho studijního programu.


Vedoucího práce vybírejte pečlivě. V první řadě zvažte, zda se odborné zaměření potenciálního vedoucího kryje s vašimi obory zájmu. Poptejte se na osobní zkušenosti ostatních studentů, jak jsou pod jeho vedením spokojeni. Mějte však na paměti, že ne každému vyhovuje stejný styl vedení jako Vám. Je dobré se tedy hned na začátku spolupráce s vedoucím dohodnout, jak budete spolupracovat. Dobrý vedoucí vás může do tématu nadchnout a naučit vás mnoho nového.


Stejně tak důležitý jako je výběr vedoucího, je také výběr tématu vaší závěrečné práce. Mnohem snazší je psát o tom, čemu rozumíte a co vás baví. Vyučující zpravidla vypisují návrhy témat prací, ke kterým se může přihlásit kdokoliv – naleznete je v SIS v aplikaci Témata prací (výběr práce). Můžete pak dále hledat podle studijního oboru (programu), jména vedoucího nebo třeba katedry. Nemusíte se však omezovat pouze na ně, vedoucí může po dohodě vypsat i téma přímo vám na míru. Stačí si pak s vybraným vyučujícím dohodnout konzultaci a poradit se s ním, zdali by téma bylo na závěrečnou práci vhodné, případně, jestli by byl daný vyučující ochoten práci vést.


Ačkoliv studijní plán předpokládá, že závěrečnou práci vypracujete až poslední rok studia, můžete si vedoucího a téma najít dříve, klidně už ve druhém ročníku. Málokterý vedoucí odmítne motivovaného studenta, který se chce zapojit do skutečného výzkumu dříve. Vaší iniciativě se meze nekladou.


Dodržet je však potřeba základní pravidla a termíny pro přilášení k závěrečné práci. Najdete je vždy v aktuálním harmonogramu akademického roku. Další pokyny, jak téma práce společně s vedoucím vypsat a jak se k němu přihlásit, dohledáte v pokynech na webu studijního oddělení.