Ubytování

Ubytování studentů Univerzity Karlovy v Praze zajišťují primárně Koleje a menzy UK (KaM). Lze si podat žádost o ubytování v rámci kolejí i jiných vysokých škol, ačkoliv v tom případě je třeba si zkontrolovat aktuální termíny pro podávání žádostí v platných harmonogramech jednotlivých kolejí, které se mohou vzájemně lišit. Seznam kolejí v Praze, provozovaných KaM, najdete na jejich webu (kam.cuni.cz/KAM-321.html).


Doposud neubytovaní studenti a budoucí studenti všech vysokých škol v ČR si mohou podat žádost o ubytování přímo do volné kapacity vybrané koleje UK. Žádosti o ubytování se podávají buď v ubytovacích kancelářích kolejí, nebo elektronicky prostřednictvím prodejního portálu dostupného z internetových stránek Kolejí a menz (rehos.cuni.cz/crpp/). Podrobné informace k postupu vyřizování žádostí o ubytování lze nalézt v Opatření ředitele č. 9/2015 (kam.cuni.cz/KAM-174-version1-2015_navrh_or___zasady_ubyt_v_.pdf).


Volnou kapacitu kolejí je možno využít k ubytování kdykoliv během roku. Prakticky vždy je určitá volná kapacita na větších kolejích mimo centrum (Jižní město, Hvězda, Větrník), ale i koleje přímo v centru Prahy (Budeč, Švehlova, Jednota) mívají občas volná místa. Vždy je nutné informovat se v kanceláři dané koleje. Zahájení ubytování na kolejích UK je obvykle možné během září, kdy zpravidla kolejní rady jednotlivých kolejí na svých internetových stránkách zveřejňují i rezervační portál termínu nástupu na kolej, případně pak i systém pro rezervaci konkrétních pokojů.


Další podrobné informace pro studenty UK jsou zveřejněny na internetových stránkách KaM. Tady naleznete i termíny, které je nutné dodržet při podávání žádosti o ubytování v kolejích UK (Opatření ředitele č.11/2020 kam.cuni.cz/KAM-2-version1-2019_navrh_or_harmonogram_ubytovani_2_cistopis.pdf).

Pokud upřednostňujete soukromé bydlení, doporučujeme pravidelně kontrolovat nabídky v různých facebookových skupinách a jiných stránkách. Ačkoliv se nestává příliš často, že by docházelo k podvodům, opatrnost je vždy na místě. Nikdy neplaťte před tím, než byt uvidíte, a vždy si pozorně přečtěte nájemní smlouvu.


Koleje a menzy UK: kam.cuni.cz

Rezervační portál a systém REHOS: rehos.cuni.cz/crpp