Studentský život

Váš studentský život bude takový, jaký si ho uděláte! Zní to možná jako klišé, ale na fakultně skutečně probíhá mnoho akcí, do kterých se můžete zapojit pasivně jako účastníci nebo aktivně jako spolupořadatelé.


Akce pořádané Přírodovědeckou fakultou

Oddělení vnějších vztahů (OVV) během roku pořádá mnoho akcí pro studenty i širokou veřejnost. Jedná se např. o muzejní noc na Přírodovědecké fakultě, fotografickou soutěž Věda je krásná a především pak reprezentační ples Přírodovědecké fakulty v paláci Žofín. V roce 2020 se konal jubilejní ples ke 100. výročí založení Přírodovědecké fakulty. Každoročně se zde udílí i cena Velemloka určená pro nejlepší vyučující za předchozí akademický rok. Po předložení studentského průkazu můžete také navštívit zdarma fakultní muzea a sbírky (např. skleníky Botanické zahrady PřF (kromě výstav), Chlupáčovo muzeum historie Země či Hrdličkovo muzeum člověka, natur.cuni.cz/fakulta/muzea-a-sbirky).


Akce pořádané Studentskou komorou akademického senátu

SKAS během roku připravuje několik akcí, které utvářejí komunitní život na fakultě. Významnou každoroční akcí je brigáda na Albertovských stráních. Ta se koná vždy na jaře na pozemku mezi malými a velkými albertovskými schody. Na začátku akademického roku se také pravidelně koná akce Přírodovědci sobě, kde se studenti seznamují s fakultními spolky, akademickým senátem a vedením fakulty. A to vše ve velmi přátelské a neformální atmosféře s občerstvením.


Studentské spolky a aktivity

Spolky se dají rozdělit na dvě hlavní kategorie: profesní/studijní a sportovní. Profesní spolky naleznete na každé sekci a podstatná část jejich aktivit se točí kolem vědy. Nejde ale o žádné učení navíc, spíš o svobodné vyjádření, že vás baví, to co děláte.


Na biologické sekci působí několik spolků, které hlavně popularizují biologii a představují ji středoškolským studentům. Jedná se Korespondenční seminář biozvěst, Biologický kroužek pro středoškoláky, Sdružení Arachne a Fluorescenční noc.


Chemická sekce má také svůj popularizační spolek KSICHT (Korespondenční Seminář Inspirovaný Chemickou Tematikou). Kromě popularizace na středních školách pořádá KSICHT i týdenní soustředění přímo na Albertově.


Na geografické sekci má své zastoupení Evropská asociace studentů geografie a mladých geografů EGEA. Na fakultě pořádá EGEA debaty s vyučujícími nebo cestovatelské přednášky a pro své členy pořádá mezinárodní výměny se studenty z jiných evropských univerzit. Demografy pak sdružuje Studentský demografický klub fungující pod záštitou katedry demografie a geodemografie.


Na geografické sekci taktéž funguje hydrologický spolek Hydrant, který sdružuje mladé lidi, kteří se zajímají o vodu, globální problémy s ní spojené a její výhledy do budoucna. V neposlední řadě fungují na sekci Dobrovolníci geografie, kteří pomáhají v průběhu roku s organizací sekčních akcí.


Studenti geologie se na své sekci mohou zapojit do aktivit tří spolků, a to SGA Student Chapter Prague, Charles University in Prague Geophysical Society (CUPGS) a spolek Geologická akademická liga (GAL). SGA je spolek zaměřený hlavně na ložiskovou geologii a mineralogii a pro své členy pořádá tuzemské i mezinárodní exkurze a přednášky různých odborníků. CUPGS sdružuje studenty zajímající se o geofyziku a je zaštítěn globálně působící Society of Exploration Geophysicists. Spolek GAL je volnočasový spolek, jehož hlavním cílem je pomáhat studentům prvních ročníků bakalářských oborů a zapojit je do studentského života na fakultě. Snaží se jim předat informace o fungování fakulty a poradit, jak se připravit na zdárné zvládnutí studia.


Sportovně orientovaní studenti si mohou vybrat z mnohých sportovních spolků, které na naší fakultě působí. Můžete tak rozšířit řady softballového týmu Přírodní vědy Praha, Florbalového týmu PřF UK, hokejového týmu HC Přírodověda UK nebo basketbalovému týmu BC Přírodní vědy. Na fakultě také působí vysokoškolské sportovní kluby (VSK), v dnešní době má VSK 8 oddílů (basketka, futsal, volejbal, horolezectví, florbal, plavání, tenis, potápění).


Koho nenadchlo vědecké ani sportovní zaměření, může se uchytit v jednom ze dvou divadelních spolků naší fakulty. Divadla Viníci a Divadelního spolku Hamba.


Mimo to funguje na fakultě ještě několik spolků, které se zaměřují přímo na komunitní život. Je to především Erasmus klub PřF, který nabízí pomoc výměnným studentům, prezentuje jim českou kulturu a zprostředkovává kontakt mezi zahraničními a domácími studenty. Dalším komunitním spolkem je Turistický klub PřF, který pravidelně pořádá výlety do přírody.


Některé akce se konají ve studentském klubu Chladič (Hlavova 8, suterén), který lze využívat i během dne k setkávání se spolužáky apod. V Chladiči můžete pořádat i vlastní akce spojené s PřF. Stačí jen kontaktovat správce klubu (Jakub Režňák jakub.reznak@natur.cuni.cz) a zarezervovat si termín; aktuální kontakt na správce naleznete na nástěnce u vstupu do klubu. V Chladiči je k dispozici i uzamykatelná kuchyňka.


Další možností je studentský klub v budově Albertov 6. Tento klub je místem setkávání studentů, zaměstnanců a přátel Přírodovědecké fakulty UK. Klub A6 se nachází v přízemí budovy Albertov 6, přímo za hlavním schodištěm a je volně přístupný od 7:30 do 19:00 ve dnech výuky. Mimo tento čas lze klub rezervovat po předchozí domluvě se správcem klubu Jakubem Petříčkem pomocí e-mailu – jakub.petricek@natur.cuni.cz


Kultura za studentské ceny

Kromě zvýhodněných lístků na poslední chvíli, kde dostanete velmi levnou vstupenku, pokud jsou půl hodiny před představením ještě volná sedadla např. Národní divadlo, Švandovo divadlo nebo Divadlo Bez zábradlí), či lístků na stání (Činoherní klub – 50 Kč) se studentům nabízí i velmi užitečný Novinkový systém Studentské rady Filozofické fakulty (SML systém). Zde lze po registraci a zaplacení malého ročního poplatku využívat řady slev pro členy SML systému. Můžete si vybrat, od jakých klubů si chcete nechat na email zasílat informace (Hudební klub, Filmový klub, Divadelní klub, besedy se zajímavými hosty apod.) a prostřednictvím tohoto systému lze rovnou provádět i rezervace na vybrané akce. Filmový seminář UK každé úterý uvádí v Celetné 20 aktuální produkci. Pro návštěvy je nutná registrace, která je platná jeden semestr.


Z hudebních festivalů určitě stojí za zmínku Strahov open air konající se obvykle na přelomu září a října, kam je vstup zdarma, či nekomerční Studentský Majáles. Za svá studia určitě také alespoň jednou navštivte i studentský klub Celetná na Filozofické fakultě v Celetné ulici.


Legendárním místem fakulty je bar Mrtvá ryba (Benátská 4, za velkými plechovými vraty), kde potkáte nejen spoustu spolužáků, ale i vyučujících. Po dohodě je možné si některé prostory zarezervovat. Mrtvá ryba sídlí ve stejném objektu jako přírodovědná školka Rybička, studenti s dětmi tak mohou dobře kombinovat rodičovství a studentský život na fakultě.


Studentská hospoda Mrtvá ryba: facebook.com/Mrtv%C3%A1-ryba-187716801292837/

Seznam studentských spolků a aktualit na PřF: natur.cuni.cz/fakulta/studentske-spolky/

Novinkový systém Studentské rady Filozofické fakulty: sml.strada.ff.cuni.cz