Studentský život

Váš studentský život bude takový, jaký si ho uděláte! Zní to možná jako klišé, ale na fakultně skutečně probíhá mnoho akcí, do kterých se můžete zapojit pasivně jako účastníci nebo aktivně jako spolupořadatelé.


Akce pořádané Přírodovědeckou fakultou

Oddělení vnějších vztahů (OVV) během roku pořádá mnoho akcí pro studenty i širokou veřejnost. Jedná se např. o muzejní noc na Přírodovědecké fakultě, fotografickou soutěž Věda je krásná a především pak reprezentační ples Přírodovědecké fakulty v paláci Žofín. Každoročně se zde udílí i cena Velemloka určená pro nejlepší vyučující za předchozí akademický rok. Po předložení studentského průkazu můžete také navštívit zdarma fakultní muzea a sbírky (např. skleníky Botanické zahrady PřF (kromě výstav), Chlupáčovo muzeum historie Země či Hrdličkovo muzeum člověka, natur.cuni.cz/fakulta/muzea-a-sbirky).


Akce pořádané Studentskou komorou akademického senátu

SKAS během roku připravuje několik akcí, které utvářejí komunitní život na fakultě. Významnou každoroční akcí je úklid Albertovských strání. Ta se koná vždy na jaře na pozemku mezi malými a velkými albertovskými schody. Na začátku akademického roku se také pravidelně koná akce Přírodovědci sobě, kde se studenti seznamují s fakultními spolky, akademickým senátem a vedením fakulty. A to vše ve velmi přátelské a neformální atmosféře s občerstvením.


Studentské spolky a aktivity 

Studentský spolek je organizace nebo sdružení studentů, které je vytvořeno za účelem podpory a zastupování studentských zájmů na fakultě. Spolek funguje jako komunita lidí, kteří se schází  protože sdílí podobné zájmy. Studenti se mohou buďto přidat do již existujících spolků nebo si založit svůj vlastní spolek.

Do spolku je možné se přidat kontaktováním jeho zástupce emailem, nebo přímo na kontaktní adresu uvedenou u konkrétního spolku na webových stránkách fakulty. Některé spolky mají webové stránky, na kterých je uveden přesný postup, jak se do spolku přidat. Dále je možné zúčastnit se jedné z akcí pořádaných fakultou za účelem propagace spolků a přidat se osobně.

K založení spolku je potřeba jen nápad na aktivitu (ať už konkrétní nebo obecnější), název spolku, logo a 3 studenti, kteří budou spolek obhospodařovat. Jakmile jsou tyto 4 podmínky splněné,  stačí napsat spolkovému koordinátorovi, který pomůže s oficiálním založením a zveřejněním spolku ve fakultním seznamu. Spolek může žádat finanční podporu od fakulty až do výše 10 000 Kč na jejich aktivity. Pravidla pro udělení podpory jsou uvedena na stránkách fakulty v oddělení studentské spolky.

Na Přírodovědecké fakultě působí mnoho spolků, které spolčují studenty určitých zájmů. Spolky jsou buďto zaměřené na určitou činnost, nebo pořádají různorodé akce. Velká část spolků se zaměřuje na sportovní aktivity. Studenti se mohou přidat do sportovního týmu a hrát buďto pro zábavu, nebo se zapojit do univerzitní ligy. Velký úspěch mají hokejisté HC Přírodověda, kteří se pravidelně umisťují na prvních příčkách univerzitní ligy. Dále se studenti mohou přidat do týmů basketbalu, florbalu nebo volejbalu.

Další spolky se zaměřují k popularizaci vědy, a to převážně středoškolským studentům, pro které organizují korespondenční semináře, kroužky, přednášky a další. Hlavními biologickými spolky jsou Korespondenční seminář biozvěst, Sdružení Arachne a Fluoroscenční noc. Mezi chemické patří KSICHT (Korespondenční Seminář Inspirovaný Chemickou Tematikou).

Mnoho spolků si za svůj primární cíl klade hlavně zlepšení studentského života v kampusu. Na fakultě se angažuje divadelní spolek Viníci nebo spolek Turistický klub, který pořádá výlety po České republice pro studenty všech sekcí. Geologové v rámci GAS (Geologický Art Spolek) organizují např. Šutroskop, neboli soutěž vernisáž fotografií s geologickou tématikou nebo orientační běh po fakultě a kampusu. Spolek EGEA (Evropská asociace studentů geografie a mladých geografů) organizuje cestovatelské přednášky a pořádá výměny se studenty z jiných evropských univerzit. Spolek Život na OŽP pořádá akce zaměřené na udržitelnost jako swap oblečení, burza a jarmark. Dále mezi tyto spolky patří např. Erasmus club, který pořádá kulturní a vzdělávací akce pro studenty přijíždějící ze zahraničí v rámci programu Erasmus. 

Mnoho spolků je zaměřených na studenty jedné sekce, ale jsou tu i spolky nevyhraněné, např. spolek Přífuk, který organizuje přírodovědecký festival PříFest OpenAir a další studentské akce. Spolek Přífuk zároveň nabízí studentům realizaci jejich nápadů na studentské akce bez nutnosti založení nového spolku zastřešením této iniciativy. Dalšími nevyhraněnými spolky jsou Hydrant a GAL (Geologická akademická liga).

Všechny spolky a popis jejich aktivity je uveden na stránkách fakulty v oddělení studentské spolky (https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studentske-spolky).


Na fakultě se krade

Skutečně tomu tak je, a dávejte si na to pozor. Myslete na to vždy, když si necháte někde batoh, počítač, knihy atp. Zloději se nebojí vejít kamkoliv. Pokud si chcete na fakultě nechat svoje osobní věci, tak můžete využít uzamykatelné skříňky, které jsou u knihoven biologie, chemie a geografie. Ty jsou zpravidla přístupné jen přes otevírací dobu příslušné knihovny. 


Kultura za studentské ceny

Kromě zvýhodněných lístků na poslední chvíli, kde dostanete velmi levnou vstupenku, pokud jsou půl hodiny před představením ještě volná sedadla např. Národní divadlo, Švandovo divadlo nebo Divadlo Bez zábradlí), či lístků na stání (Činoherní klub – 50 Kč) se studentům nabízí i velmi užitečný Novinkový systém Studentské rady Filozofické fakulty (SML systém). Zde lze po registraci a zaplacení malého ročního poplatku využívat řady slev pro členy SML systému. Můžete si vybrat, od jakých klubů si chcete nechat na email zasílat informace (Hudební klub, Filmový klub, Divadelní klub, besedy se zajímavými hosty apod.) a prostřednictvím tohoto systému lze rovnou provádět i rezervace na vybrané akce. Filmový seminář UK každé úterý uvádí v Celetné 20 aktuální produkci. Pro návštěvy je nutná registrace, která je platná jeden semestr.


Z hudebních festivalů určitě stojí za zmínku Strahov Open air konající se obvykle na přelomu září a října, kam je vstup zdarma, či nekomerční Studentský Majáles. Za svá studia určitě také alespoň jednou navštivte i studentský klub Celetná na Filozofické fakultě v Celetné ulici.


Legendárním místem fakulty je bar Mrtvá ryba (Benátská 4, za velkými plechovými vraty), kde potkáte nejen spoustu spolužáků, ale i vyučujících. Po dohodě je možné si některé prostory zarezervovat. Mrtvá ryba sídlí ve stejném objektu jako přírodovědná školka Rybička, studenti s dětmi tak mohou dobře kombinovat rodičovství a studentský život na fakultě.


Studentská hospoda Mrtvá ryba: facebook.com/Mrtv%C3%A1-ryba-187716801292837/

Seznam studentských spolků a aktualit na PřF: natur.cuni.cz/fakulta/studentske-spolky/

Novinkový systém Studentské rady Filozofické fakulty: sml.strada.ff.cuni.cz