Městská hromadná dopravaa

Pro cestování po Praze se vyplatí pořídit si „lítačku” – časový kupón na MHD. Veškeré informace zjistíte na stránkách Dopravního podniku (DP, dpp.cz) nebo na příslušných kontaktních místech. Podrobné informace včetně příměstských tarifů najdete na stránkách Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy (PID).


Prodejní místa najdete ve vestibulech některých stanic metra (např. I. P. Pavlova, Karlovo náměstí, Náměstí Míru, atd.). Doporučujeme využít centrální dispečink v blízkosti fakulty (Na Bojišti 5).


Papírové kupóny

Zatím je možné papírový kupón na MHD pro studenty do 26 let zakoupit ke studentskému průkazu UK nebo ISIC. Pokud si necháváte nově vytvořit průkaz UK nebo ISIC, do systému DP se nahrají vaše údaje až další den, dříve vám tedy na přepážce lítačku nevydají. Pokud potřebujete lítačku mít nutně již v den zápisu na fakultu, je možné podat „Žádost o vydání průkazky pro časovou jízdenku“. Tento formulář je k dispozici na prodejních místech DP. Při zápisu si ho nechte potvrdit od studijní referentky podpisem a razítkem školy a přiložte svoji fotografii. Na přepážce vám následně na počkání vyhotoví za 30 Kč průkazku, na kterou si již můžete koupit lítačku.


Studentské kupóny se prodávají měsíční (30denní, 130 Kč), čtvrtletní (90denní, 360 Kč) a roční (365denní, 1 280 Kč) s volitelným začátkem platnosti. Standardní lítačku je platná pro pásma P a 0 (tj. na území Prahy), což je v naprosté většině dostačující. Na lítačku lze bezplatně cestovat i v osobních vlacích Českých drah a KŽC (linka S34) na území Prahy (pid.cz/vlaky/). Dejte si pozor na rozměry vašeho zavazadla, v případě většího zavazadla je nutné si zakoupit jízdenku za 16 Kč podle ceníku přepravy. Kola lze v pražské hromadné dopravě převážet jen v metru, a to vždy v zadních dveřích každého z vagonů.


Lítačka

Kromě papírových kupónů si můžete pořídit i jejich elektronickou verzi, která se nahrává na kartu Lítačka. Za vydání karty zaplatíte podle zvoleného ceníku (litacka.cz/cenik). Ceny za kupóny jsou stejné, jen jsou navíc v nabídce i kupóny 5měsíční a 10měsíční. 10měsíční má volitelný začátek platnosti v období od 15. 8. do 1. 11.


O Lítačku je možné zažádat osobně na kontaktních místech (litacka.cz/kontakt) a budete k ní potřebovat průkaz totožnosti, průkazovou fotografii (bude vám vrácena). Veškeré podrobné návody naleznete přímo na webu lítačky (litacka.cz/ke-stazeni).


Elektronické kupóny na MHD lze následně koupit na internetu, ale poté je nutné kupón nahrát na kartu opět na kontaktních místech nebo na validátorech ve vybraných stanicích metra. Pro získání studentské slevy musíte však první nákup elektronického kupónu provést na kontaktních místech s předložením průkazu UK či ISIC.


Lítačku lze bez poplatku vyřídit a provozovat v mobilu online pomocí aplikace PID Lítačka: app.pidlitacka.cz/, ve které je možné kupovat jakékoliv jednorázové jízdné, ale i měsíční, čtvrtletní či roční kupóny.


Do školy na kole

Po Praze se můžete pohybovat také na kole a za daných podmínek lze v určitém úseku využít zdarma k převozu kola MHD. Podrobné informace o možnostech přepravy kol naleznete na stránkách PID (pid.cz/prakticke-informace/cykliste-v-pid/).


V okolí fakulty najdete několik míst, kde si lze odložit kolo. Největší a také nejbezpečnějším místem pro uchování kol jsou koliště na Albertově, sousedící s genetickou zahradou a koliště ve dvorním traktu budovy Viničná 7. Možnost odložit si na těchto místech kolo má každý student a zaměstnanec PřF UK, který si vyžádá příslušné oprávnění a to buď na oddělení CIT (web.natur.cuni.cz/www/intranet/formulare/form_cip2.php, vstup na průkaz) v případě koliště na Albertově, či u správce budovy Viničná 7 v případě koliště na Viničné 7. Provozní doba obou kolišť je stejná, a to od pondělí do pátku od 7 do 19 hodin. Ve dnech pracovního klidu nejsou koliště v provozu. Každý uživatel kolišť je povinen zajistit odložené kolo v držáku vlastním pojistným zařízením (např. zámkem). Na takto odložená kola se vztahuje pojištění proti krádeži. Pokud k něčemu takovému dojde je nezbytné přivolat k místu policii a sepsat protokol o krádeži, který pak odevzdáte příslušné osobě na Ekonomickém oddělení PřF.


Kromě kolišť je možné umístit si kola také do stojanů kolem fakultních budov Viničná 5, Benátská 2, Albertov 6 a Hlavova 8. Pojištění proti krádeži se však vztahuje v tomto případě jen na stojany na pozemcích fakulty (dvůr Viničné 5 a Benátská 2). Ostatní stojany jsou majetkem městské části Praha 2 a nejsou tedy pojištěny.


V Praze také funguje několik společností provozující bikesharing, tedy sdílení jízdních kol např. Rekola.


Seznam prodejních míst: dpp.cz/jizdenky-prodejni-mista-v-metru

Informace o Lítačce: litacka.cz/ | Stránky PID: pid.cz