Studijní oddělení

Studijní agendu po administrativní stránce zajišťuje Studijní odbor, pod který náleží čtyři oddělení. Před zápisem do studia jste byli v kontaktu s Oddělením přijímacího řízení a akreditací. Během bakalářského a navazujícího magisterského studia budete kontaktovat nejčastěji Studijní oddělení a v některých případech také Centrum dalšího vzdělávání. Pokud budete pokračovat v doktorském studiu, pak budete jednat s oddělením doktorského studia. Přehled všech agend a zaměstnanců studijního odboru najdete na natur.cuni.cz/fakulta/studium/studijni-odbor

Studijní odbor sídlí v samostatné budově přímo u vstupu do Botanické zahrady PřF (Na Slupi 16, vlastní vchod je z boční strany budovy). Než poprvé navštívíte studijní oddělení, zjistěte si na stránkách kontaktů studijního oddělení, která referentka má v agendě váš studijní program (natur.cuni.cz/fakulta/studium/studijni-oddeleni). Příslušnost k referentce máte také uvedenou v SIS v záložce Osobní údaje. Studijní oddělení můžete kontaktovat fakultním e-mailem, telefonicky nebo osobně. V úředních hodinách kontaktujte referentky pokud možno pouze e-mailem, neboť se v tomto čase věnují studentům, kteří se dostavili na studijní oddělení osobně.

Při e-mailové komunikaci se studijním oddělením se obracejte přímo na vaši studijní referentku nebo referentku pro příslušnou agendu. Pokud chcete mít jistotu, že váš e-mail bude vyřízen např. v době dovolených nebo nevíte, komu přesně dotaz adresovat, používejte prosím režim otevřených kopií (t.j. jednu zprávu s více příjemci). Adresáti se pak snadno domluví, kdo váš dotaz zodpoví.

V období prázdnin je studijní oddělení dva týdny uzavřené , což bývá s předstihem oznámeno na webu (natur.cuni.cz/fakulta/studium). Zde se také zveřejňují informace o případných změnách v úředních hodinách proděkana pro studijní záležitosti a studijního oddělení. Proto si před každou plánovanou návštěvou studijního oddělení na této stránce ověřte, zda se úřední hodiny nezměnily.

Pro potřeby bakalářského a navazujícího magisterského studia budete potřebovat pomoc studijního oddělení především ve věcech administrativních, tedy různých žádostí, změn v osobních údajích či papírového potvrzení o studiu. V případě, kdy nenajdete odpověď či řešení svého studijního či osobního problému zasahujícího vaše studium na stránkách fakulty či studijního oddělení, je možné oslovit studijní oddělení. Vaše referentka vás vyslechne a ve většině případů pomůže najít řešení, ať už se jedná o možnosti individuálního studijního plánu či přerušení studia v případě rodičovství, zdravotních důvodů nebo v tíživé sociální situaci. 

Formuláře žádostí či oznámení jsou k dispozici na natur.cuni.cz/fakulta/studium/formulare . Nejčastější žádosti mají každá svůj formulář, pro další záležitosti se používá všeobecná žádost. Pokud nenajdete to, co potřebujete, studijní referentky vám poradí, který formulář si vybrat.

Na natur.cuni.cz/fakulta/studium/navody jsou metodické pokyny a návody k nejčastějším studijním situacím. Pokud v návodu nenajdete odpověď či řešení, můžete se s dotazem obrátit na studijní oddělení.

Na stránkách studijního odboru natur.cuni.cz/fakulta/studium najdete další informace např. o konání promocí, státních zkoušek, seznamy garantů studijních programů, informace týkající předpisů, poplatků a stipendií a mnoho dalšího.


Vydávání potvrzení o studiu

Pouze studijní oddělení je oprávněno vydávat potvrzení o studiu. V SIS můžete najít záložku, odkud lze "hotové" potvrzení rovnou stáhnout (Osobní údaje / Tisk potvrzení). Při volbě “pdf obyčejné” je staženo potvrzení, se kterým musíte dojít na studijní oddělení a tam bude potvrzeno podpisem a razítkem. “PDF s elektronickým podpisem” lze po stažení využít rovnou při elektronickém styku, jelikož obsahuje zmíněný elektronický podpis. Studijní oddělení také potvrzuje studium na další formuláře, např. průkazy opravňující ke studentské slevě v dopravních prostředcích.


Studijní oddělení: natur.cuni.cz/fakulta/studium/studijni-oddeleni

Web studia: natur.cuni.cz/fakulta/studium