Tělesná výchova

Výuku zajišťuje katedra tělesné výchovy (KTV, natur.cuni.cz/fakulta/telesna-vychova). Většina výuky probíhá ve Sportovním centru UK (Bruslařská 10, Praha 10 – Hostivař) a v loděnici PřF v Podolí. Pro některé sporty je nutné využívat externí sportoviště - lední hokej, sportovní lezení, beachvolejbal, gymnastiku. Spojení na jednotlivá sportoviště naleznete na stránkách katedry.


Pro studenty většiny bakalářských oborů je v 1. ročníku tělesná výchova (TV) povinná a její náplň je daná. Studenti během 1. ročníku absolvují základy většiny pohybových aktivit nabízených KTV včetně plavání. Ve 2. ročníku je TV také povinná, ale její náplň je volitelná. Studenti si mohou vybrat z pestré nabídky sportů v daném semestru. V dalších ročnících mají studenti možnost zapsat si tělesnou výchovu jako volitelný předmět. Nabídku najdete na: natur.cuni.cz/fakulta/telesna-vychova/rozvrh/telesna-vychova-ii.


V rámci studia musí studenti většiny bakalářských oborů absolvovat tři sportovní kurzy organizované KTV: všeobecný sportovní kurz na Albeři ve 2. semestru (letní kurz I.), lyžařský kurz ve 3. semestru (zimní kurz) a sportovní kurz ve 4. semestru (letní kurz II.). Nabídku a náplň kurzů najdete na: natur.cuni.cz/fakulta/telesna-vychova/sportovni-kurzy. Sportovní kurzy organizované KTV jsou velmi oblíbené i ze společenského hlediska. Během kurzů se setkávají studenti různých studijních oborů.

Studenti s modulovým systémem (např.: obory BBI, MOBIBO, EKOEVOBI) mohou absolvovat semestrální výuku tělesné výchovy i sportovní kurzy jako volitelný předmět, TV pro ně není povinnou součástí studijních plánů (natur.cuni.cz/fakulta/telesna-vychova/informace-o-vyuce/telesna-vychova-pro-biologicke-obory-1).


Studenti, kteří mají předměty TV (včetně kurzů) zapsány v SIS, jsou před zahájením výuky povinni absolvovat vstupní plavecké testy. Tato povinnost platí i pro studenty oborů s modulovým systémem. Na základě výsledků plaveckých testů mohou studenti navštěvovat lekce základního plavání. Testy plní i studenti, kteří volí „neplavecké“ předměty TV. Např. zapíše-li si student lezení, plní plavecké testy stejně jako student, který si zapíše plavání.


Studenti mohou požádat o osvobození z TV ze zdravotních či jiných závažných důvodů, více na natur.cuni.cz/fakulta/telesna-vychova/informace-o-vyuce/osvobozeni-z-telesne-vychovy. Osvobození je možné udělit i vrcholovým sportovcům. V případě osvobození student nezískává kredity za TV, více na natur.cuni.cz/fakulta/telesna-vychova/informace-o-vyuce.


Během akademického roku je katedrou tělesné výchovy pořádaná řada sportovních akcí, jako například Volejbalová Přírodoliga, závody v orientačním běhu nebo vodácké kurzy. Tyto aktivity jsou propagovány nejen na stránkách katedry TV, ale i na facebookovém profilu katedry. Studenti se mohou stát členy Vysokoškolského sportovního klubu (VSK), který pořádá akce v průběhu semestru i v době letních prázdnin. Pro lepší představu o činnosti KTV navštivte galerii na stránkách katedry.Katedra tělesné výchovy: natur.cuni.cz/fakulta/telesna-vychova