Popularizační rubrika

Popularizační rubrika, známá také jako “Přírodověda populárně”, je víceméně studentskou aktivitou propagující přírodní vědy a naší fakultu. Její členové zpracovávají do stručné a lehce

srozumitelné formy vědecké články vědců z fakulty a dále pak přináší rozhovory s jejími pracovníky a informují o událostech na fakultě. Výstupy rubriky jsou k vidění na pravém okraji úvodní stránky fakultního webu natur.cuni.cz.

Kromě pasivního přijímání informací se lze do rubriky zapojit i aktivně a stát se redaktorem, který sám články zpracovává. Redaktor tak má šanci dostat se do kontaktu s vědeckými výsledky naší fakulty, procvičit písemné vyjadřování v češtině a angličtině a dostat zaplaceno formou stipendia. Více informací u šéfredaktora a na webu natur.cuni.cz/fakulta/veda-a-vyzkum/popularizace/o-popularizacni-rubrice.


Popularizační rubrika: natur.cuni.cz/fakulta/veda-a-vyzkum/popularizace