Knihovny a elektronické informační zdroje (EIZ)

Přírodovědecká fakulta UK nemá knihovní fond umístěný v jediné centrální knihovně, ale existuje pět oborových knihoven (Knihovna biologie, Knihovna geografie, Knihovna geologie, Knihovna chemie a Knihovna Ústavu pro životní prostředí). Některé z nich zahrnují i knihovny menších celků, např. Knihovna botaniky, Knihovna filosofie a dějin přírodních věd nebo odborné katedrové knihovny na chemické sekci.


Přihlásit se jako čtenář knihoven PřF UK může každý student na adrese knihovna.cuni.cz/e-prihlaska Přihláška platí pro všechny knihovny na Univerzitě Karlově. V knihovnách jsou umístěny tištěné knihy, časopisy, diplomové a jiné vysokoškolské práce a ve studovnách jsou k dispozici počítače, z nichž můžete přistupovat k fakultním EIZ. Knihovny půjčují elektronické čtečky pro čtení e-knih.


Tištěné dokumenty v knihovnách na UK lze hledat v knihovním katalogu. Na stejném místě dohledáte i dostupné fakultní EIZ: ukaz.cuni.cz


Fakultní EIZ představují většinou licencované elektronické časopisy, elektronické databáze či elektronické knihy zaměřené na obory přírodních věd. Jsou dostupné ze všech fakultních počítačů na základě IP adresy a také odjinud prostřednictvím vzdáleného přístupu (odkaz na vzdálený přístup je uveden u jednotlivé databáze, či e-knihy), seznam dostupných databází: ezdroje.cuni.cz. Návod a možnosti vzdáleného přístupu najdete na stránkách knihoven (natur.cuni.cz/fakulta/oddeleni-pro-vedu/EIZ/jak-na-to/vzdaleny-pristup), další informace viz natur.cuni.cz/fakulta/cit/navody/nastaveni-proxy.Web EIZ a knihoven: knihovny.natur.cuni.cz