Anketa – studentské hodnocení kvality výuky

Na konci každého semestru probíhá elektronické hodnocení kvality výuky. Průběh ankety Vám vždy připomene e-mail, postery v budovách školy a fakulta prostřednictvím sociálních sítí. Anketu máte možnost vyplnit anonymně, ale pokud budete chtít, tak se pod hodnocení můžete „podepsat“. Vyplnění není povinné, ale rádi bychom Vás požádali o aktivní účast. No a proč je vlastně anketa důležitá?

  1. pomáhá vyučujícím zlepšovat výuku svých předmětů

  2. zprostředkovává informace o předmětech mladším studentům

  3. poskytuje informace pro vedení fakulty a pro fakultní kontrolní mechanismy

  4. na základě výsledků se na fakultním plese předává ocenění Velemlok nejlépe hodnoceným pedagogům

  5. aktivně probíhající anketa hodnocení vzdělávací činnosti studenty je podmínkou udělení institucionální akreditace Univerzity Karlovy v rámci které máme akreditované všechny studijní programy na PřF UK


Pokud narazíte během hodnocení na jakékoliv problémy či budete mít dotaz, můžete kontaktovat organizátory ankety prostřednictvím emailu: studentska.anketa@gmail.com


anketa.natur.cuni.cz – zde najdete výsledky do roku 2017 (papírové hodnocení)

hodnoceni.natur.cuni.cz – zde probíhá hodnocení a naleznete zde výsledky od roku 2017

Více informací na: natur.cuni.cz/fakulta/studium/hodnoceni-vyuky-studenty