Webové prezentace

Všichni studenti s platným vztahem k fakultě v CAS (aktuálně zapsaní) mohou využít prostor na centrálním webovém serveru pro tvorbu a prezentaci webových stránek, které obsahově a tematicky souvisejí s jejich studijním zaměřením. Veškeré potřebné informace najdete na adrese natur.cuni.cz/fakulta/cit/web-aplikace/webhosting. Uživatelé mají automaticky k dispozici malý diskový prostor pro svou osobní prezentaci obsahově související s jejich výzkumem, pedagogickými aktivitami nebo studijním zaměřením. Pro projekty většího rozsahu a/nebo trvalého rázu mají katedry a ústavy na serveru vyčleněny zvláštní prostředky.


Weby Google

Všichni studenti i zaměstnanci fakulty mají k dispozici službu Weby Google. Ta umožňuje jednoduše, rychle a bez znalosti programování vytvářet webové stránky pro týmy, projekty nebo jednotlivce. Prostřednictvím Webů Google je realizována i tato online podoba Příručky prváka. Do Webů můžete snadno vkládat dokumenty, tabulky, kalendáře nebo multimediální soubory. Přístup na webové stránky máte pod kontrolou tak, že je můžete ponechat jako uzavřený prostor pro výměnu informací a sdílení dokumentů v pracovním týmu či mezi konkrétními osobami, nebo je naopak můžete vystavit pro veřejný přístup.


Bližší informace naleznete na: natur.cuni.cz/fakulta/cit/navody