Softwarové licence

Pro studenty jsou zdarma nebo za zvýhodněných podmínek dostupné vybrané softwarové licence. Pro užívání některých z nich je nutné připojení počítače do celofakultní počítačové sítě. Aktuální seznam dostupných licencí a návody k jejich instalaci najdete na stránkách CIT: natur.cuni.cz/fakulta/cit/podpora-uzivatelu/softwarove-licence.


Microsoft 365

Každý student může zdarma získat licenci MS Office 365 A3 for students use benefit. Studenti si mohou balík MS Office 365 nainstalovat až na pět vlastních zařízení, včetně mobilních platforem (Windows, Mac OS, Android, iPhone) a po dobu studia na PřF UK mají nárok vždy na nejnovější verzi. Licence se aktivuje pomocí univerzitního účtu studenta.


MATLAB

Licence pro MATLAB, Simulink a doplňkové produkty. Licence uživatelům umožňuje instalovat si produkty jak na počítače vlastněné univerzitou, tak na soukromé počítače, a to v neomezeném množství. Bližší informace naleznete na: matlab.cuni.cz.


Adobe

Licence Adobe (plán Creative Cloud - všechny aplikace) je studentům nabízena přímo na stránkách společnosti Adobe za pravidelný roční pronájem.


AVG - AntiVirus Business Edition

Registrace je vázaná na vnitřní IP adresu počítače. Program AVG lze instalovat pouze na počítače, které jsou připojeny do celofakultní počítačové sítě a jsou v majetku fakulty.


Softwarové licence: natur.cuni.cz/fakulta/cit/podpora-uzivatelu/softwarove-licence