Počítačové učebny a studovny

Následující text je pouze výběrem zásadních informací týkajících se počítačových studoven a učeben zveřejňovaných na webu učeben. Provozní doba studoven se během roku mění. Aktuální informace najdete vždy na webu učeben (ikona rozvrhu u příslušné studovny nebo učebny).


Počítačové učebny

 • PUA („počítačová učebna Albertov“, 20 terminálů) – Albertov 6, suterén vlevo, místnost S01

 • B5 (19 terminálů) – Viničná 7, 1. patro vpravo, místnost 110

 • B311 (24 NBK) – Viničná 7, 3. patro, počítačová učebna, místnost 311

 • K1 (19 PC) – Albertov 6, 3. patro u výtahu

 • K2 (15 PC) – Albertov 6, 3. patro u výtahu

 • Z3 (24 PC) – Albertov 6, (věž, podkroví nad učebnami K1 a K2 u výtahu), 4. patro


Počítačové studovny

 • A6 („věž“, 25 terminálů) – Albertov 6, (věž, podkroví nad učebnami K1 a K2 u výtahu), 4.p

 • A6 (8 terminálů) – Albertov 6, Knihovna geologie, přízemí

 • V7 (17 terminálů) – Viničná 7, Biologická knihovna, 1. patro, přímo proti schodišti

 • H8 (8 terminálů) – Hlavova 8, Knihovna chemie, suterén

Učebny slouží především pro výuku za přítomnosti vyučujících. Studenti zde většinou nemají možnost samostatné práce mimo dobu rozvrhované výuky. Naproti tomu studovny slouží pro samostatnou práci a zajišťují obvykle celodenní přístup. Ve studovnách je instalována většina softwaru používaného při výuce v učebnách. Při práci ve studovnách/učebnách je třeba řídit se Opatřením děkana č. 4/2016 k zásadám využívání prostředků výpočetní techniky doplněným o řád počítačové učebny (studovny), který najdete na webu učeben v sekci Řád učebny.


Přihlášení do systému

 1. Uživatelské jméno (Username) je fakultní login (např. novak3). Nelze se přihlásit číslem osoby nebo aliasem, systém však akceptuje i emailovou adresu (např. novak3@natur.cuni.cz).

 2. Heslo je totožné s vaším CAS heslem. Pokud se vám nedaří přihlášení, zkontrolujte si nastavení klávesnice (indikátory „Num Lock“ a „Caps Lock“, jazykové nastavení klávesnice, speciální znaky v hesle) a že se hlásíte do domény PRFUK.

 3. Po deseti neúspěšných pokusech o přihlášení se účet na dobu třiceti minut uzamkne.


Ukládání dat

 1. Každý uživatel má svůj vlastní síťový disk (J:) o velikosti 200 MB (geografové 400 MB). Tento disk je dostupný pouze uživateli a to z kteréhokoliv počítače (nebo terminálu) v učebnách a studovnách. Tento disk je určen na ukládání výsledků vaší práce. V odůvodněných případech lze velikost diskové kvóty dočasně navýšit.

 2. Na síťový disk (T:) můžou všichni uživatelé ukládat data. Ta jsou veřejně přístupná komukoli z počítačové sítě PřF. Tento disk je pravidelně promazáván, neslouží tak k ukládání dat, ale jen k jejich okamžitému sdílení mezi uživateli.

 3. Na ostatních síťových discích (S:, V:) naleznete podle instrukcí vyučujícího data potřebná pro výuku.

 4. Dočasná data můžete ukládat na lokální disky počítače s výjimkou terminálů, kde disky nejsou, vlastní paměťová média, nebo na sdílené disky serverů s výjimkou terminálů, které nemají disky nejsou.


Odhlášení

Po skončení práce je vždy nutné se odhlásit (Start > Vypnout > Odhlásit). Pokud po vás již nikdo nebude na počítači pracovat, počítač vypněte.


Tiskové služby

Studovny nabízejí služby černobílého i barevného tisku a kopírování na formáty A4 a A3. Samoobslužný tisk a automatické účtování těchto služeb zajišťuje systém MyQ. Pro používání systému potřebujete bezpodmínečně studentský/ISIC průkaz a dostatečný zůstatek na vašem účtu v systému MyQ. Ten vzniká/zaniká automaticky s účtem pro učebny a při ukončení/přerušení studia si případný zůstatek musíte včas protisknout nebo vybrat (v pokladně fakulty). Po třech měsících od ukončení studia bude účet zrušen a nevybraný zůstatek propadne a nelze jej již vybrat. Vkládat hotovost na účet můžete prostřednictvím automatů v některých studovnách nebo v pokladně fakulty. Podrobné informace najdete v samostatné sekci Tiskové služby na webu učeben.


Virtuální terminály

Na některých učebnách a studovnách se můžete, namísto klasických PC, setkat s virtuálními terminály. Tyto „krabičky“ vás po přihlášení pouze připojí na jeden z mnoha čekajících operačních systémů, které jsou připraveny k použití. Mějte na paměti, že v tu chvíli nejste u počítače s diskem C:, i když to tak vypadá. Po odpojení a opětovném přihlášení dostanete pravděpodobně k dispozici zcela jiný virtuální počítač. Vaše data si proto vždy ukládejte na síťový disk J:, který je svázán s vaším účtem nebo na flash disk.


Potřebujete s něčím poradit nebo pomoci?

Doporučujeme všem studentům zaměřit svou pozornost zejména na sekci FAQ (často kladené otázky) webu učeben, kde najdete řešení nejčastějších situací, s kterými se během studia a používání výpočetní techniky můžete setkat. Pokud zde pomoc nenajdete, je vám na studovně A6 Věž vždy k dispozici správce, případně můžete svůj dotaz zaslat na adresu ucebny@natur.cuni.cz.

Web učeben: ucebny.natur.cuni.cz