Počítačové učebny a studovny

Následující text je pouze výběrem zásadních informací týkajících se počítačových studoven a učeben ve správě CIT zveřejňovaných v sekci Počítačové učebny a studovny webu CIT. Aktuální rozvrh učeben naleznete v Studijním informačním systému a provozní doba studoven se řídí provozní dobou dílčích knihoven. 


Počítačové učebny


Počítačové studovny


Učebny slouží především pro výuku za přítomnosti vyučujících. Studenti zde většinou nemají možnost samostatné práce mimo dobu rozvrhované výuky. Naproti tomu studovny slouží pro samostatnou práci a zajišťují obvykle celodenní přístup. Ve studovnách je shodné softwarové vybavení jako v učebnách PUA a B5. Ve studovnách je instalována většina softwaru používaného při výuce v učebnách. Při práci ve studovnách/učebnách je třeba řídit se Opatřením děkana č. 4/2016 k zásadám využívání prostředků výpočetní techniky.


Počítačové studovny v knihovnách


Přihlášení do systému


Ukládání dat


Odhlášení

Po skončení práce je vždy nutné se odhlásit (Start > Vypnout > Odhlásit). Pokud po vás již nikdo nebude na počítači pracovat, počítač vypněte.


Tiskové služby

Studovny v knihovnách biologie, geologie, geografie a chemie nabízejí služby samoobslužného černobílého i barevného tisku a kopírování na formáty A4 a A3. Účtování těchto služeb zajišťuje systém MyQ. Pro používání systému potřebujete studentský/ISIC průkaz a dostatečný zůstatek na vašem účtu v systému MyQ. Ten vzniká/zaniká automaticky s fakultním loginem a při ukončení/přerušení studia si případný zůstatek musíte včas protisknout nebo vybrat (navštivte CIT). Po třech měsících od ukončení studia bude účet zrušen a nevybraný zůstatek propadne. Vkládat hotovost na účet můžete prostřednictvím automatů nebo správců v knihovnách. Podrobné informace najdete v samostatné podsekci Tiskové služby sekce Počítačové učebny a studovny webu CIT.


Terminály

Učebny PUA, B5 a studovny jsou namísto klasických PC vybaveny tenkými klienty, neboli terminály. Tyto „krabičky“ vás po přihlášení pouze připojí na jeden z mnoha čekajících operačních systémů, které jsou připraveny k použití. Mějte na paměti, že v tu chvíli nejste u počítače s diskem C:, i když to tak vypadá. Po odhlášení je virtuální počítač ihned smazán a po dalším přihlášení se připojíte ke zcela novému virtuálnímu počítači. Vaše data si proto vždy ukládejte na síťový disk J:, který je svázán s vaším účtem nebo na flash disk.


Potřebujete s něčím poradit nebo pomoci?

Doporučujeme všem studentům zaměřit svou pozornost zejména na sekci FAQ (často kladené otázky) webu učeben, kde najdete řešení nejčastějších situací, s kterými se během studia a používání výpočetní techniky můžete setkat. Pokud zde pomoc nenajdete, je vám na studovně A6 Věž vždy k dispozici správce, případně můžete svůj dotaz zaslat na adresu ucebny@natur.cuni.cz.