Informační systémy

Používání výpočetní techniky v počítačové síti fakulty upravuje Opatření děkana č. 4/2016.


Centrální autentizační služba (CAS)

CAS zajišťuje přihlašování uživatelů do mnoha informačních služeb univerzity. Základní informace pro fakultní uživatele jsou uvedeny na webu Centra informačních technologií (CIT, natur.cuni.cz/fakulta/cit/navody/cas).


Login CAS a fakultní login

Při vydání průkazu studenta (viz kapitola ISIC a studentský průkaz) dostanete číslo osoby, login CAS a počáteční heslo. Číslo osoby je vytištěné na průkazu studenta pod fotografií. Svůj login CAS lze zjistit po přihlášení k CAS na adrese cas.cuni.cz, pro přihlášení použijte číslo osoby. Zobrazí se dvě přihlašovací jména: osobní číslo (osm číslic) a login. Nově vzniklý fakultní login jsou totožné s loginem CAS. K CAS, SIS a většině dalších celouniverzitních aplikací využívajících CAS k autentizaci se lze přihlašovat pomocí loginu CAS nebo osobního čísla. Pro přihlášení do fakultního informačního systému (počítačových učeben a studoven, tiskového systému, fakultního webu) se používá fakultní login. Do fakultních cloudových systémů (Google Workspace, Microsoft 365) je nutné se přihlašovat fakultním e-mailem v podobě login@natur.cuni.cz.


Heslo

Počáteční heslo má platnost jen 5 dnů, slouží výhradně pro nastavení plnohodnotného tzv. „ověřeného“ hesla. Platnost „ověřeného“ hesla je 365 dní. Do 15 minut od nastavení počátečního nebo ověřeného hesla v CAS dojde k automatickému nastavení tohoto hesla do ostatních systémů PřF - pokud již existuje. Právě nastavení počátečního hesla je impulzem k vytvoření dalších účtů v sytémech PřF.

Pro založení některých nových účtů může být nutné vyčkat až 24h! Doporučujeme v CAS vyplnit i telefonní číslo a e-mailovou adresu jinou než fakultní a univerzitní, čímž odpadne potřeba osobní návštěvy v případě zapomenutí nebo propadnutí platnosti hesla. Přístup lze obnovit i pomocí nedávno propadlého hesla.

 

Používané druhy hesel

Počáteční heslo: Možnost získat počáteční heslo (i opětovně) máte v libovolném výdejním centru průkazů (cuni.cz/UK-1445.html), na PřF na těchto pověřených pracovištích:

Pro ověření totožnosti v knihovnách je nutné předložit průkaz studenta, jinde je akceptován i občanský průkaz nebo pas. Platnost počátečního hesla v CAS je pouze 5 kalendářních dnů ode dne vydání.

Ověřené heslo: Měnit heslo a tím prodlužovat jeho platnost lze po přihlášení k CAS.

Neověřené heslo: Z bezpečnostních důvodů není na PřF dovolena změna na tento typ hesla (získání nového hesla pouze přes internet zadáním údajů o sobě). Pokud se vám nedaří přihlásit k fakultnímu účtu anebo k účtům v CAS a nebo v SIS, prostudujte si návody a informace na webu CIT, využijte helpdesk, případně kontaktujte CIT.