Místa a učebny na fakultě

Budovy, ve kterých se nacházejí učebny Přírodovědecké fakulty

Pro orientaci v areálu fakulty vám mohou kromě zde vytištěných mapek posloužit i fotografie na fakultních stránkách (natur.cuni.cz/fakulta/o-fakulte/budovy-a-umisteni-fakulty). Kromě zde uvedené tabulky učeben zařazených do rozvrhu můžete popis najít i v SIS (po rozkliknutí zkratky učebny se objeví nad rozvrhem její popis – kapacita apod., is.cuni.cz/studium/rozvrhng/roz_ucebna_macro.php?fak=11310).


Údaje vpravo/vlevo/vzadu ve sloupci Budova – lokalizace odpovídají situaci, kdy stojíte ve správném patře po příchodu po schodišti; pokud je v budově více schodišť, tak na hlavním schodišti po příchodu zvenku hlavním vchodem.


Společným pracovištěm Univerzity Karlovy a Akademie věd je Biocev (biocev.eu) ve Vestci u Prahy (Průmyslová 595, Vestec). Tam se odehrává především vědecká část náplně poslání fakulty, a nikoliv ta vzdělávací.


Tělesná výchova je vyučována zejména ve sportovním centru (SCUK) na Hostivaři (Bruslařská 10), které sdílíme s dalšími fakultami. Vlastní budovou fakulty je loděnice v Podolí. Nicméně řada tělocviků se koná na dalších více či méně specializovaných místech po Praze. Konkrétní informace k jednotlivým sportům jsou vždy na stránkách katedry TV: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/telesna-vychova/rozvrh/telesna-vychova-ii.


Tabulka bez názvu
Učebny Chemické sekce
Učebny Geografické a geologické sekce
Učebny výuky jazyků