Místa a učebny na fakultě

Budovy, ve kterých se nacházejí učebny Přírodovědecké fakulty

  • A3 – Albertov 3 (část chemické a geologické sekce – modrá montovaná budova cestou k menze),

  • A6 – Albertov 6 (děkanát, geografická a geologická sekce),

  • B2 – Benátská 2 (Katedra botaniky a Ústav pro životní prostředí),

  • H8 – Hlavova 8 (chemická sekce),

  • V5 – Viničná 5 (Katedra experimentální biologie rostlin; mikrobiologie a genetiky; buněčné biologie),

  • V7 – Viničná 7 (ostatní biologické katedry).

Pro orientaci v areálu fakulty vám mohou kromě zde vytištěných mapek posloužit i fotografie na fakultních stránkách (natur.cuni.cz/fakulta/o-fakulte/budovy-a-umisteni-fakulty). Kromě zde uvedené tabulky učeben zařazených do rozvrhu můžete popis najít i v SIS (po rozkliknutí zkratky učebny se objeví nad rozvrhem její popis – kapacita apod., is.cuni.cz/studium/rozvrhng/roz_ucebna_macro.php?fak=11310).


Údaje vpravo/vlevo/vzadu ve sloupci Budova – lokalizace odpovídají situaci, kdy stojíte ve správném patře po příchodu po schodišti; pokud je v budově více schodišť, tak na hlavním schodišti po příchodu zvenku hlavním vchodem.


Novým společným pracovištěm Univerzity Karlovy a Akademie věd je Biocev (biocev.eu) ve Vestci u Prahy (Průmyslová 595, Vestec). Tam se odehrává především vědecká část náplně poslání fakulty, a nikoliv ta vzdělávací.

Tabulka bez názvu
Učebny Chemické sekce
Učebny Geografické a geologické sekce
Učebny výuky jazyků