Kde hledat odpovědi

Máte otázku, či problém týkající se vašeho studia či fakulty a hledáte odpověď nebo řešení? Než se někoho zeptáte, vyzkoušejte následující zdroje:


Pokud odpověď nenaleznete, kontaktujte příslušnou osobu, která vám s problémem pomůže (viz kapitolu S čím za kým). Jestliže nevíte na koho se obrátit, kontaktujte tutory (viz kapitola S čím za kým), kteří vám poradí anasměrují.


Kromě toho také existuje oficiální (facebook.com/prf.uk.praha) a neoficiální facebooková skupina Přírodovědecká fakulta UK (facebook.com/groups/26075861420) sdružující studenty, absolventy i pedagogy fakulty. Stejně tak mají své stránky/skupiny obvykle vytvořené i jednotlivé programy/obory/ročníky a studentská komora akademického senátu (facebook.com/skas.prf.uk/).


Vítaným zdrojem informací jsou pochopitelně i starší spolužáci. Zde je však nutné dbát zvýšené opatrnosti(!) a informace si pro jistotu ověřovat na oficiálních místech (studijní oddělení, garanti, poradci pro studium, senátoři). Je totiž velmi pravděpodobné, že se některé věci (např. studijní předpisy) od doby, kdy je daní spolužáci zažili, poněkud změnily.


Prevence sexuálního obtěžování a jiného nežádoucího chování na fakultě

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy klade velký důraz na prevenci a bezpečné prostředí pro všechny. Neakceptuje žádné formy sexuálního a genderově podmíněného obtěžování či násilí a očekává, že se všichni jednotlivci z univerzitní komunity, její návštěvníci/návštěvnice i smluvní partneři budou k sobě chovat ve vzájemném respektu, ohleduplně a s úctou.


Pokud si nejste jisti, zda jste se stali objektem sexuálního obtěžování, můžete kontaktovat proděkanku pro koncepci studia a ombudsmanku v záležitostech sexuálnícho obtěžování (doc. RNDr. Miladu Teplou, Ph.D., (+420) 221 951 343, milada.tepla@natur.cuni.cz), popř. naši poradenskou službu (centrumcarolina.cuni.cz/CC-40.html), nebo nezávislé odborníky a odbornic (více na cuni.cz/UK-10836.html). Tyto služby jsou rovněž dostupné také těm, proti nimž bylo vzneseno obvinění z obtěžování. V případě, že vás obtěžuje zaměstnanec nebo zaměstnankyně, lze podat podnět na Etickou komisi (cuni.cz/UK-5554.html). Více informací a kontakty naleznete na adrese natur.cuni.cz/fakulta/aktuality/archiv-2021/prevence- sexualniho-obtezovani a cuni.cz/UK-10836.html.


Oficiální seznam často kladených otázek: natur.cuni.cz/fakulta/studium/casto-kladene-dotazy