Kde hledat odpovědi

Máte otázku, či problém týkající se vašeho studia či fakulty a hledáte odpověď nebo řešení? Než se někoho zeptáte, vyzkoušejte následující zdroje:


Pokud odpověď nenaleznete, kontaktujte příslušnou osobu, která vám s problémem pomůže (viz kapitolu S čím za kým). Jestliže nevíte na koho se obrátit, použijte veřejné fórum na studentském webu (web.natur.cuni.cz/student/forum). V případě jakýchkoliv dotazů se můžete také samozřejmě obrátit na studentské senátory (web.natur.cuni.cz/student/clenove-skasu, skas@natur.cuni.cz), kteří vám poradí, nasměrují vás a mohou studenty zastupovat v celé řadě situací.


Kromě toho také existuje oficiální (facebook.com/prf.uk.praha) a neoficiální facebooková skupina Přírodovědecká fakulta UK (facebook.com/groups/26075861420) sdružující studenty, absolventy i pedagogy fakulty. Stejně tak mají své stránky/skupiny obvykle vytvořené i jednotlivé programy/obory/ročníky a studentská komora akademického senátu (facebook.com/skas.prf.uk/).


Vítaným zdrojem informací jsou pochopitelně i starší spolužáci. Zde je však nutné dbát zvýšené opatrnosti(!) a informace si pro jistotu ověřovat na oficiálních místech (studijní oddělení, garanti, poradci pro studium, senátoři). Je totiž velmi pravděpodobné, že se některé věci (např. studijní předpisy) od doby, kdy je daní spolužáci zažili, poněkud změnily.


Prevence sexuálního obtěžování a jiného nežádoucího chování na fakultě

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy klade velký důraz na prevenci a bezpečné prostředí pro všechny. Neakceptuje žádné formy sexuálního a genderově podmíněného obtěžování či násilí a očekává, že se všichni jednotlivci z univerzitní komunity, její návštěvníci/návštěvnice i smluvní partneři budou k sobě chovat ve vzájemném respektu, ohleduplně a s úctou.


Pokud si nejste jisti, zda jste se stali objektem sexuálního obtěžování, můžete kontaktovat naši poradenskou službu (centrumcarolina.cuni.cz/CC-40.html), nebo nezávislé odborníky a odbornice prostřednictvím e-mailové adresy obtezovani@ruk.cuni.cz. Tyto služby jsou rovněž dostupné také těm, proti nimž bylo vzneseno obvinění z obtěžování. V případě, že vás obtěžuje zaměstnanec nebo zaměstnankyně, lze podat podnět na Etickou komisi (cuni.cz/UK-5554.html). Více informací naleznete na adrese natur.cuni.cz/fakulta/aktuality/sexualni-obtezovani.


Oficiální seznam často kladených otázek: natur.cuni.cz/fakulta/studium/helpdesk