Bakalář Plus

I tento rok připravila Přírodovědecká fakulta pro studenty bakalářských studijních oborů vzdělávací platformu Bakalář Plus. Jde o nadstavbový program, který studentům nabízí atraktivní způsob rozšíření odborného kurikula mimo stávající studijní plány. Studenti si budou moci obohatit vědomosti jak o témata úzce specializovaná, která jim umožní proniknout do hloubi daného oboru, tak obecně přírodovědná, která budou klást známé skutečnosti do nových souvislostí.


Program Bakalář Plus je určen motivovaným studentům a reaguje na jejich specifické vzdělávací požadavky. Vzhledem k charakteru programu jde obvykle o nadprůměrně náročné předměty, jejichž splnění není hodnoceno kredity a nenahrazuje jiné povinnosti běžného denního studia. Za úspěšné absolvování předepsaného počtu studijních povinností z tohoto programu obdrží student Osvědčení o absolvování programu Bakalář Plus společně s výpisem splněných předmětů.


Program Bakalář Plus je realizován v rámci tzv. celoživotního vzdělávání a je zdarma. Student se do programu může přihlásit výhradně pomocí elektronické přihlášky v SIS, a to od 1. 7. 2022 do 20. 9. 2022. Termíny pro zápis předmětů programu Bakalář Plus jsou shodné s termíny zápisu předmětů řádného studia.


Aktuální seznam předmětů a další informace naleznete vždy na webových stránkách fakulty či programu Bakalář Plus.


Informace o programu Bakalář Plus na webu fakulty: natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/programy/zajmove/bakalar-plus

Webové stránky programu Bakalář Plus: bakalarplus.cz