Bakalář Plus

I tento rok připravila Přírodovědecká fakulta pro studenty bakalářských studijních oborů vzdělávací platformu Bakalář Plus. Jde o nadstavbový program, který studentům nabízí atraktivní způsob rozšíření odborného kurikula mimo stávající studijní plány. Studenti si budou moci obohatit vědomosti jak o témata úzce specializovaná, která jim umožní proniknout do hloubi daného oboru, tak obecně přírodovědná, která budou klást známé skutečnosti do nových souvislostí.


Program Bakalář Plus je určen nejen nadaným, ale především motivovaným studentům, kteří mají zájem si rozšířit znalosti nad rámec běžného studia. Vzhledem k charakteru programu jde obvykle o nadprůměrně náročné předměty, jejichž splnění není hodnoceno kredity a nenahrazuje jiné povinnosti běžného denního studia. Za úspěšné absolvování předepsaného počtu studijních povinností z tohoto programu obdrží student Osvědčení o absolvování programu Bakalář Plus společně s výpisem splněných předmětů.


Program Bakalář Plus je realizován v rámci tzv. celoživotního vzdělávání a je zdarma. Student se do programu může přihlásit výhradně pomocí elektronické přihlášky v SIS, a to od 1. 7. 2023 do 20. 9. 2023. Termíny pro zápis předmětů programu Bakalář Plus jsou shodné s termíny zápisu předmětů řádného studia.


Aktuální seznam předmětů a další informace naleznete vždy na webových stránkách fakulty či programu Bakalář Plus.


Informace o programu Bakalář Plus na webu fakulty: natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/programy/zajmove/bakalar-plus

Webové stránky programu Bakalář Plus: bakalarplus.cz